Om Ås IL

Årungen rundt eies av ÅS IL og arrangeres i samarbeid med undergruppene friidrett, Orientering, ski og svømming.

Om ÅS Il

ÅS IL er et allianseidrettslag tilsluttet Norges Idrettsforbund. Idrettslaget har ni grupper: basket, friidrett, friskis og Svettis, håndball, idrettsskolen, orientering, ski, svømming og trim, samt ÅS IL fotball.

ÅS IL skal være fremste tilrettelegger for livslang idrettsaktivitet i ÅS Kommune. ÅS IL skal arbeide for at alle, uansett alder og ferdigheter, skal ha muligheten til å utøve idrett og fysisk aktivitet ut fra egne ønsker og forutsetninger. ÅS IL skal dermed være Kommunens fremste bidragsyter for å oppnå «idrett for alle». Medlemstallet er ca 1000.