Nordskogen Rundt - 5,5 km

11-99 år

Klasseinndeling

G/J 11-12 år
G/J 13-14 år
G/J 15-16 år
M/K 17-20 år
M/K 21-34 år
M/K 35-49 år
M/K 50-59 år
M/K 60-69 år
M/K 70-74 år
M/K 75-79 år
M/K 80-84 år
M/K 85-89 år
M/K 90-94 år
M/K 95-99 år
Trim (Uten tid)

Priser

Pris f.o.m. 01.04.: kr 200 (Trim: kr 50)
Pris f.o.m. 01.06.: kr 250 (Trim: kr 50)
Pris f.o.m. 21.09.: kr 300 (Trim: kr 100)
Friidrettsforbundets regler for lisens gjelder for løpere mellom 13 og 79 år.